Wejdź do gry!
  • Rób wielkie Przekręty
  • Pomnażaj Majątek
  • Niszcz swoich Rywali
  • Walcz z Systemem
  • Graj w rzeczywistość

Ile nam udowodniono

Wykrywalność Przekrętów: 28% (dane z ostatnich 7 dni)
  • Nieskuteczne kontrole naszych działań
  • Kontrole naszych działań zakończone wpadkami
TOP50 Gry Internetowe RPG - gry MMO i MMORPG online Gry MMORPG

Polityka Prywatności

Witryna malwersi.pl jest produktem firmy Expedyt Sp. z o.o. Poszanowanie prawa do prywatności Internautów korzystających z witryny malwersi.pl oraz ochrona ich danych osobowych traktowane są przez Expedyt w sposób priorytetowy. Szczególna dbałość, z jaką dane te są gromadzone i przetwarzane oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych zapobiegających ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników malwersi.pl leżą u podstaw polityki działań Expedyt. Firma kładzie szczególny nacisk na to, by każdy Internauta korzystający z jej usług i odwiedzający jej witryny czuł się bezpiecznie i komfortowo.

W związku z tym na witrynie malwersi.pl wprowadzony został system rejestracji i logowania, dzięki któremu każdy Użytkownik ma wgląd oraz pełną kontrolę nad opisującymi go danymi osobowymi, jak również zyskuje dostęp do narzędzi pozwalających zarządzać wysyłaną do niego korespondencją e-mail. Rejestracja na witrynie malwersi.pl nie jest obowiązkowa. Decyzja o utworzeniu własnego konta na dowolnej witrynie należącej do Expedyt podejmowana jest dobrowolnie i świadomie przez Internautę, który chce zyskać w ten sposób pełny dostęp do funkcjonalności oferowanych zalogowanym Użytkownikom.

W związku z daleko idącym poszanowaniem prawa do prywatności wszystkich Internautów oraz pełną transparentnością w zakresie gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych przez Expedyt Sp. z o.o., poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o celach, zakresie i metodologii tego procesu.

 Pliki „cookies” i dane statystyczne o charakterze przekrojowym

 01. Czym są pliki „cookies”?

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Internauta. W plikach "cookies" zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników, ponieważ nie są w nich gromadzone dane osobowe. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania witryny oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem, w tym szczególnie usług dostępnych po zalogowaniu. Dzięki plikom „cookies” możliwe jest także monitorowanie aktywności wszystkich Użytkowników na witrynie internetowej. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach statystycznych, są anonimowe i przetwarzane zawsze w postaci zagregowanej, nieumożliwiającej wiązanie danych o charakterze behawioralnym z konkretną osobą.

02. Witryna malwersi.pl wykorzystuje pliki „cookies”.

W przypadku witryny malwersi.pl pliki „cookies” przechowywane są na dyskach komputerów lub innych urządzeń wykorzystywanych przez odwiedzających ją Internautów wyłącznie w celu:

- utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej stronie dokonywać autoryzacji (wpisywać swojej unikalnej nazwy i hasła);
- lepszego dopasowania witryny oraz udostępnianych za jej pośrednictwem usług do potrzeb Użytkowników;
- tworzenia statystyk oglądalności i gromadzenia wiedzy, dzięki której Expedyt może w sposób przemyślany i trwały rozwijać witrynę malwersi.pl oraz efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi i reklamodawcami;
- prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika;
- tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Rozpoczynając korzystanie z witryny malwersi.pl Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików „cookies”, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia i zagwarantują mu poprawne działanie witryny. Pliki takie mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez system witryny malwersi.pl, jak i systemy innych firm, z którymi Expedyt zawarł stosowną umowę.

03. Akceptacja plików „cookies” przez Użytkownika nie jest obowiązkowa.

Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” w pamięci swojego urządzenia końcowego. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, która dostępna jest w każdej przeglądarce internetowej. Warto jednak pamiętać, iż brak akceptacji plików „cookies” w przeglądarce internetowej może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić poprawne korzystanie z witryny malwersi.pl, udostępnianych za jej pośrednictwem usług, jak również innych witryn i usług udostępnianych przez Expedyt.

04. Witryna malwersi.pl korzysta z systemu Google Analytics.

Malwersi.pl korzysta z systemu Google Analytics, usługi analizy oglądalności witryn internetowych udostępnianej przez firmę Google, Inc. („Google”). System Google Analytics używa plików “cookies”, a pozyskane za ich pośrednictwem informacje na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie, oceny sposobu korzystania z niej przez Użytkowników oraz świadczenia innych usług związanych z monitorowaniem zachowań Internautów na malwersi.pl. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Akceptacja plików „cookies” pochodzących z systemu Google Analytics w przeglądarce internetowej Użytkownika, podobnie jak „cookies” generowanych przez malwersi.pl, jest całkowicie dobrowolna. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Kliknij tutaj aby zapoznać się z polityką prywatności Google dla usługi Analytics lub aby wyłączyć monitorowanie aktywności na niniejszej witrynie.

 Dane osobowe i społeczno-demograficzne Użytkowników

 01. Utworzenie konta na witrynie malwersi.pl nie jest obowiązkowe i nie wiąże się nierozerwalnie z koniecznością podawania przez Użytkownika danych osobowych.

Wiele kluczowych funkcjonalności witryny malwersi.pl dostępnych jest tylko dla zalogowanych Użytkowników. Założenie własnego konta na witrynie jest całkowicie bezpłatne, jednak wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień. W trakcie tworzenia konta Użytkownik proszony jest o podanie trzech danych: swej unikalnej nazwy (Nick), hasła oraz adresu e-mail. Żadna z wymienionych informacji nie musi mieć charakteru danej osobowej (nazwa Użytkownika oraz wykorzystywane przez niego hasło i adres e-mail mogą być informacjami całkowicie niepowiązanymi z konkretną osobą i nieumożliwiającymi dokonanie takiego powiązania).

02. Witryna malwersi.pl zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie za zgodą Użytkowników.

Pełna konfiguracja konta na witrynie malwersi.pl wiąże się z koniecznością wskazania przez Użytkownika kilku dodatkowych informacji, a mianowicie: regionu działania w świecie gry Malwersi oraz sympatii politycznych postaci, w jaką wciela się Użytkownik. Wspomniane informacje nie mają charakteru danych osobowych, albowiem nie wiążą się bezpośrednio z osobą gracza, a jedynie z postacią, jaką tworzy on w grze Malwersi. Przeprowadzenie pełnej konfiguracji konta Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności witryny malwersi.pl, a co za tym idzie – rozpoczęcia gry Malwersi.

Zakładając konto na witrynie malwersi.pl Użytkownik ma pełną świadomość tego, iż w trakcie procesu rejestracji zostanie on poproszony o przekazanie danych, których zakres i charakter został zdefiniowany powyżej. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie oraz redystrybucję przez Expedyt w celach związanych z działalnością firmy. Jednocześnie Expedyt zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, by dane przekazane przez Użytkowników były gromadzone i przetwarzane z zachowaniem należytej ostrożności, w sposób zapewniający im wysoki poziom bezpieczeństwa, oraz że zabezpieczy prowadzoną przez siebie bazę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przekazane firmie Expedyt dane osobowe będą wykorzystywane w celu zakładania, zarządzania oraz zapewnienia poprawnego działania kont Użytkowników, jak również oferowania innych usług i zawierania umów sprzedaży w imieniu partnerów firmy. Dane takie mogą zostać przekazane lub udostępnione przez Expedyt osobom trzecim w przypadkach, w których będzie to konieczne do zrealizowania któregokolwiek z wymienionych wcześniej zadań lub innych działań wpisanych w działalność Expedyt. Przekazanie lub udostępnienie danych osobowych przez Expedyt Sp. z o.o. może być realizowane wyłącznie na rzecz podmiotów, z którymi firma zawarła stosowną umowę bądź na rzecz organów uprawnionych ustawowo do uzyskania takich informacji (np. policja czy prokuratura).

03. Dane osobowe Użytkowników witryny malwersi.pl podlegają ochronie prawnej.

Wszystkie dane osobowe Użytkowników witryny malwersi.pl chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

 Komunikacja marketingowa i korespondencja e-mail

 01. Witryna malwersi.pl wysyła Użytkownikom wiadomości e-mail za ich zgodą.

Użytkownik zakładający konto na witrynie malwersi.pl podaje swój aktualny adres e-mail, na który będzie otrzymywał informacje o kluczowych akcjach w grze Malwersi (awans na wyższy poziom, atak ze strony innego gracza, otrzymanie wiadomości od innego gracza), jak również inne treści związane z grą, działalnością Expedyt, jego partnerów lub informacje marketingowe i reklamowe, które w ocenie Expedyt mogą być interesujące dla Użytkowników witryny malwersi.pl. Wszelkie informacje handlowe o charakterze komercyjnym (reklamy) mogą być wysyłane Użytkownikom malwersi.pl wyłącznie za ich zgodą zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.). Zakładając własne konto, przekazując swój aktualny adres e-mail, akceptując postanowienia Regulaminu gry Malwersi oraz niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik wyraża świadomość tego, iż będzie otrzymywał wiadomości e-mail od Expedyt i wyraża na to zgodę.

02. Użytkownicy mają wpływ na treść i zakres wiadomości e-mail otrzymywanych od malwersi.pl.

Użytkownik ma możliwość modyfikowania ustawień swojego konta na witrynie, w tym także zmiennych, na podstawie których system gry Malwersi dobiera i wysyła na jego adres e-mail wiadomości automatyczne. Dzięki temu Użytkownik zyskuje kontrolę zarówno nad częstotliwością otrzymywania tego typu wiadomości, jak również nad ich treścią. Modyfikacja wspomnianych ustawień konta nie jest obowiązkowa, jednak wpływa w sposób istotny na komfort korzystania z witryny malwersi.pl. Expedyt zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom także innych wiadomości e-mail, w tym wiadomości pochodzących z systemów innych niż system gry Malwersi.

03. Witryna malwersi.pl gromadzi i przetwarza adresy e-mail Użytkowników za ich zgodą.

Firma Expedyt, właściciel i operator witryny malwersi.pl, zastrzega sobie prawo do udostępniania i przekazywania adresów e-mail Użytkowników witryny podmiotom, z którymi zawarł stosowną umowę oraz organom uprawnionym ustawowo do ich pozyskania (np. policja czy prokuratura). Internauta zakładający konto na witrynie malwersi.pl akceptuje postanowienia jej Regulaminu oraz deklaruje zapoznanie się z wykładnią niniejszej Polityki Prywatności. Wyraża tym samym świadomość i zgodę na to, iż podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany oraz przetwarzany przez Expedyt zgodnie z przedstawionymi wyżej i podanymi do wiadomości wszystkich Użytkowników zasadami.

 Zmiany w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

 Expedyt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do uaktualniania w każdej chwili niniejszych regulacji i zasad ochrony danych osobowych. Wspomniane zmiany staja się obowiązujące względem każdego Użytkownika z chwilą ich ogłoszenia na Malwersi.pl. Wszelkie pytania odnośnie przechowywania i przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na podane niżej adresy:

Malwersi.pl
ul. Bernardyńska 16a m 15
02-904 Warszawa

lub

kontakt@malwersi.pl

Administratorem danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych na malwersi.pl jest Expedyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.ul. Bernardyńska 16a m 15, 02-904 Warszawa.

 Podsumowanie

Expedyt Sp. z o.o. wyraża głębokie przekonanie, iż uzasadniony, zrozumiały i transparentny sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników witryny malwersi.pl, jak również staranne sposoby ich zabezpieczenia zapewnią wszystkim osobom maksymalne poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Użyteczność i niezawodność produktów jest dla Expedyt najwyższym priorytetem. Firma kieruje się prostą zasadą, zgodnie z którą wszystko, co powstaje w jej pracowni ma służyć Użytkownikowi i sprawiać, by był w pełni zadowolony. Zasada ta wyznacza główny kierunek rozwoju jej wszystkich projektów internetowych. Firma Expedyt ma nadzieję, że Malwersi zapewnią wszystkim rozrywkę na najwyższym poziomie, a funkcjonalność witryny malwersi.pl sprawi, iż Użytkownicy będą zmagali się jedynie z trudnościami strategicznymi gry.